ECONOMISCHE ZAKEN TEGENOVER DE GUARDIA CIVIL

Ministro Montoro y Juez Llarena enfrentados por el Referendum. URZĄD SKARBOWY

Het recht is een sleutelelement om geavanceerde maatschappijen goed te laten werken.

Dat geldt ook voor economieën. Het gaat hier om het recht in haar breedste zin, van de magistratuur zelf tot de verhoudingen tussen haarzelf en de politieke macht en de administratie. Ook tot het karakter van haar banden met de veiligheids krachten als operationele, informatieve en uitvoerende ondersteuning, via de transparantie in haar procedures. Het vertrouwen in haar objectiviteit en de eerlijkheid van haar beslissingen- die gedefinieerd worden door de onafhankelijkheid en professionaliteit ervan- is zo fundamenteel voor het leven als voor de economische beslissingen.

En vanuit dit oogpunt, en vanwege het Catalaanse proces en de aanklacht voor rebellie en verduistering, ondergaat de Spaanse justitie nu een echte drukproef, met echt vuur. Vanwege haar eigen beslissing, genomen door juist het hoogste rechtsorgaan- de Hoge Raad,- wordt het internationale een van de fronten waarop dit professionaliteits onderzoek zal worden uitgevoerd. De hoofdrechter van de zaak, Pablo Llarena heeft ervoor gekozen voor het Duitse federale rechtssysteem om zijn Europees uitleveringsbevel naar toe te sturen, terwijl hij de rechtssystemen van België, Zwitserland, Denemarken en Finland bij de hand had. Dat waren alle landen waar ex president Carles Puigdemont heeft vertoefd vóór zijn arrestatie. Tot zover is het resultaat bepaald niet gunstig voor zijn stelling.    

Nadat het Hooggerechtshof van het land Schleswig-Holstein de aanklacht voor rebellie

heeft afgewezen, wacht die voor verduistering- die kan worden opgelegd aan ambtenaren die het openbaar erfgoed schade toebrengen- nog op uitspraak. Volgens Llarena’s argumentatie in zijn resolutie, zou het gaan om iets meer dan 1,6 miljoen euro van het budget van de Generalitat. Dat geld zou gebruikt zijn om het referendum van 1-O, dat door het Constitutionele Hof onwettig werd verklaard, te financieren.

De lezing van de enige uitspraak tot nu toe van het Hooggerechtshof van het land Schleswig-Holstein belooft niet veel goeds voor de verzoeken van Llarena, ook wat het dit laatste delict aangaat. Eerst maakt het een afweging die dichter staat bij het burgerrecht: waarom is het de rechterlijke macht van de Staat die dit eist, en niet de verantwoordelijke rechters van de autonomische administratie, aangezien zij degene is die de materiële schade zou hebben ondervonden? De drie Duitse rechters vragen zich ook af of er wel fysiek bewijs er is dat Puigdemont een formeel bevel zou hebben gegeven om dat geld te gebruiken: een algemene politieke aantijging is niet genoeg. Uit de uitspraak komt naar voren dat ook dat niet bij de informatie zit, die door Llarena naar Kiel is gestuurd.

Maar het meest relevante komt hierna, wanneer de rechters reflecteren over het feit dat de “wettelijke voorschriften die de Spaanse autoriteiten hebben aangevoerd, en de juridische beoordeling ervan het niet toestaan om te bekijken of alleen het feit van het aangaan van financiële verplichtingen aangaande het referendum bestraft kunnen worden, zonder dat er daadwerkelijke betalingen zijn gedaan.” Dat wil zeggen, ze vragen zich af of, ondanks de oorspronkelijke intentie van Puigdemont en de zijnen, deze uitgaven echt hebben plaatsgevonden, alsmede of het simpelweg aankondigen dat men het gaat doen al een delict is, volgens de Spaanse rechterlijke macht.   

Hun tweede twijfel is net zo relevant,zo niet meer:

“Hoe het ook zij, op de basis van de informatie die tot nu toe gegeven is, zou men ook kunnen denken dat, nu de Catalaanse autonomische regering is afgezet, de gemaakte kosten niet meer zullen worden gedekt. Of in ieder geval, niet door publieke fondsen, maar via privé middelen, zoals de betrokkene [Puidgemont] tijdens de horing bij de arrondissementsrechtbank verklaarde, en volgens het schriftelijke pleidooi van de verdediging van 5 April 2018. Daarmee zouden de publieke fondsen die onder verantwoordelijkheid van de betrokkene vielen geen schade hebben ondervonden.”

De logica van de analyse van het gerechtshof komt samen op dit punt:

als de betalingen van het referendum na het houden van deze plaats hebben gevonden, en als op die tijd de Catalaanse administratie al via 155 was geïntervenieerd, hoe heeft betrokkene ze kunnen uitvoeren? Zoals gezien, hameren de verklaringen van Puigdemont op ditzelfde punt. Verder nog begint de controle over de financiën van de Generalitat in werkelijkheid niet na het referendum, zoals het gerechtshof beweert, maar veel eerder.

De financiële controle van de Generalitat begint niet na het referendum, zoals de Duitse rechters beweren, maar in November 2015. Het was een beweging van steeds meer controle vanuit het Ministerie van Financiën, onder leiding van Cristóbal Montoro, die eindigde in Juli vorig jaar met het goedkeuren van nieuwe normen die de financieel controleur van de Generalitat dwongen om elke uitgave te certificeren. Dit was drie maanden voor de stemming.

De accountants van Financiën vinden hun controle over de uitgaven van de Generalitat zo efficiënt,

dat ze verscheidene rapporten naar de gerechtshoven hebben gestuurd waarin men uitsluit dat openbare gelden voor het referendum opzij zijn gezet. Die positie houden ze vol. Waar baseert LLarena zich dan op? Op een rapport van de Guardia Civil, die e-mails tussen hoge ambtenaren van de Generalitat gebruikt, maar niet fysiek kon controleren wat er uiteindelijk met het geld is gebeurd. We hebben gedurende het Catalaanse proces al veel rapporten van dit type gezien. Allemaal van de politie, altijd met torenhoge cijfers die uiteindelijk niet bleken te kloppen. Misschien was het geen goed idee van Llarena om een van deze rapporten te kiezen als basis voor zijn aanklacht, tegen de mening van Financiën in. Dat is nog een zwakte in deze zaak.

(Foto eigendom van Crónica Global – El Español)

 
Download de pdf Oorspronkelijke bron

Facebooktwitterredditlinkedintumblr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *