DE SPAANSE KAMER VAN KOOPHANDEL HUURT EEN INTERNATIONALE CAMPAGNE

Saludo fascista el 12 oct en Barcelona. Face à l’indépendantisme. du independentismoari aurre egiteko

De Spaanse Kamer van Koophandel huurt een internationale campagne in tegen de onafhankelijkheids gezinden

Het geeft een Brits adviesbureau opdracht om te verdedigen dat “Spanje de wet volgt, en deze ook laat volgen.”

Een van de belangrijkste bedrijfsorganisaties van het land, the Kamer van Koophandel van Spanje, heeft besloten om een internationale campagne in te huren om de onafhankelijkheids gezinden tegen te spreken en om in de internationale media en bedrijfsorganisaties te verdedigen dat de Spaanse democratie een Rechtsstaat is. Het gaat er om “het beeld van Spanje te versterken en investeringen aan te moedigen,” zoals een woordvoerder van deze bedrijfsorganisatie, die hoopt dat de campagne eind Mei kan starten, aan EL MUNDO bevestigt.

Deze organisatie, waar de Catalaanse zakenman Josep Lluis Bonet voorzitter van is en dat alle Kamers van Koophandel samenvoegt, heeft de campagne al aan het Britse adviesbureau Brunswick toegewezen. Deze zal in invloedrijke kringen het idee promoveren dat Spanje een democratie is die gedwongen werd om artikel 155 van de Constitutie toe te passen bij een illegale poging tot afscheiding.

Bonet zelf, voorzitter van Freixenet, heeft dit principe verdedigd in zijn openbare uitingen van de afgelopen maanden. De beslissing van de Spaanse Kamer van Koophandel om deze campagne op te zetten is mede ondertekend door het raad van bestuur, waar vertegenwoordigers van Banco Santander, BBVA, CaixaBank of Iberdrola lid van zijn, naast die van andere grote Spaanse bedrijven.

Volgens de voorwaarden van de campagne, zal het Britse bureau “de reputatieschade die Spanje- en Catalonië als deel van Spanje- heeft geleden tegenover de internationale publieke opinie”

Moeten tegengaan, vooral in de economische- en bedrijfssfeer. Deze schade “heeft een direct een negatief effect op de algemene economische activiteiten van Spanje, vanwege de poging tot onafhankelijkheidsproces.”

Zijn diagnose is dat “het beeld van politieke stabiliteit en rechtszekerheid die Spanje – en Catalonië als deel van Spanje – een gewilde bestemming voor internationale investeringen heeft gemaakt, recentelijk bezoedeld is ten gevolge van de poging tot afscheiding dat de afgelopen maanden in Catalonië plaats heeft gevonden. Deze heeft uitgemond in de toepassing van exceptionele constitutionele maatregelen door de Spaanse Regering met het doel om de constitutionele orde te behouden, alsmede de huidige legaliteit.”

De Spaanse Kamer van Koophandel verzekert dat ze niet in opdracht van de Staat heeft gehandeld

En ze herinneren eraan dat Wet 4/2014 van 1 April van de Officiële Kamers van Koophandel dit instituut verplicht tot de “verdediging van de algemene belangen van de handel, de industrie, de diensten en de koopvaart.” Bij het vervullen van deze functies “beschouwt de Spaanse Kamer van Koophandel het als urgent om het imago en het prestige van Spanje- en Catalonië als deel van Spanje- in het buitenland te versterken door het vertrouwen van internationale beroepshandelaren in het economische, handels- en juridische milieu van Spanje in Catalonië te versterken. Daardoor zullen de schadelijke gevolgen van de Catalaanse poging tot afscheiding worden verzacht,” aldus de voorwaarden.

Men ziet het als noodzakelijk om de handelingen voor aanbesteding op Duitsland, België en Groot Brittannië toe te spitsen, landen waar voormalige hoge ambtenaren van de Generalitat naartoe zijn gevlucht, met Carles Puigdemont aan het hoofd ervan. Maar het bureau wordt ook gevraagd om de campagne naar Frankrijk, Italië, de VS, Argentinië, Mexico en Brazilië uit te breiden.

Het bureau dat de taak krijgt toegekend zal “een pr strategie moeten uitvoeren, dat akties bij de belangrijkste media, opiniemakers en entiteiten die de zakelijke gemeenschap vertegenwoordigen omvat.” Het werk omvat het organiseren van events, bijeenkomsten met journalisten, het verspreiden van argumenten en het publiceren van branded content ten gunste van Spanje.

Het budget van 484.00 euro

Wordt zeer bekritiseerd door geïnteresseerde communicatiebureaus die door deze krant zijn geraadpleegd, omdat men het erg beperkt vindt voor de uitdaging dat het inhoudt tegenover het gebrek aan handelingskracht van de Regering. Echter, de Spaanse Kamer van Koophandel hoopt dat het een relevante en effectieve bijdrage zal zijn. De Regering is er niet in geslaagd om de internationale pers de handelingen van de Staat tegen de onafhankelijkheidsbeweging in haar volle omvang te laten begrijpen, maar wel dat geen enkel land in de Europese Unie enige bereidwilligheid heeft getoond om de zelf uitgeroepen Catalaanse republiek te erkennen.

De geschatte duur van de campagne die door de Spaanse Kamer van Koophandel is ingehuurd zal zeven maanden zijn, dat is tot het einde van dit jaar 2018.

De boodschap van de campagne

De boodschappen die men zal moeten overbrengen zijn volgens het contract vier:

“Spanje is een gevestigde democratie, die een stabiel economisch en financieel kader biedt, alsmede rechtszekerheid voor zakelijke activiteiten.”

“De kwaliteit van de Spaanse democratische instituties staat buiten kijf. Spanje is een Rechtsstaat, lid van de Europese Unie, die de wet volgt en laat volgen.”

“Spanje heeft nog steeds, ondanks de Catalaanse poging tot een onafhankelijkheidsproces, de benodigde politieke, economische, juridische en sociale stabiliteit om significant aantrekkelijk te blijven als bestemming voor buitenlandse investeringen.”

“De internationale beroepshandelaren kunnen, net als ze tot nu toe- met uitmuntende resultaten- hebben gedaan, hun uiterst vertrouwen in het economische, bedrijfs- en juridische milieu van Spanje en Catalonië behouden.”

 

Download de pdf Oorspronkelijke bron

Facebooktwitterredditlinkedintumblr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *